Close

Tell a friend  • Captcha image
  Print

  Patenter

  Et patent er en eksklusiv ret, der giver patenthaveren mulighed for at forbyde andres kommercielle udnyttelse af en opfindelse i op til 20 år. Patentet kan betragtes som en forbudsret med geografisk og tidsmæssig begrænsning.

  Patent kan opnås ved ansøgning for opfindelser, der på det tidspunkt, hvor patentansøgning indgives, ikke har været offentliggjort i nogen form, og som endvidere har opfindelseshøjde og dermed adskiller sig væsentligt fra al kendt teknik på området. Opfindelsen skal ydermere kunne udnyttes industrielt efter nærmere fastsatte regler.

  Som et af Danmarks ældste patentbureauer bygger vores rådgivning på en velfunderet ekspertise i forhold til opnåelsen og håndhævelsen af patentrettigheder. Kombineret med fagspecifikke kompetencer muliggør dette en rådgivning, der altid tager udgangspunkt i vores klienters behov med henblik på at indpasse deres rettigheder i det rette strategiske perspektiv.

  Vi tilbyder en grundig og individuelt tilpasset rådgivning om alle aspekter af patentering - herunder med direkte repræsentation i forhold til den danske, den svenske, den europæiske, og den internationale patentmyndighed.

  Vi har stor erfaring og teknisk/juridisk indsigt, både når det gælder udarbejdelse af patentansøgninger og den efterfølgende sagsbehandling i ansøgningsproceduren. Ydermere rådgiver vi omkring opnåelse af den bedst mulige beskyttelse og om udviklingen af en overordnet patentstrategi, ligesom vi ofte bistår i den retslige håndhævelse af patenter.

  Læs mere om patentering i vores brugerguides.