Close

Tell a friend  • Captcha image
  Print

  Andres rettigheder

  Er man som virksomhed i tvivl om, hvorvidt markedsføringen af ny teknologi eller nye produkter kan indebære krænkelse af andres rettigheder, er det en god idé tidligt i forløbet at få foretaget en krænkelsesvurdering eller en vurdering af gyldigheden af konkurrenters IP-rettigheder.

  Forinden lancering kan en Freedom to Operate-analyse ligeledes vise sig at være en klog investering, således at man kender IP-landskabet indenfor det givne marked og kan træffe foranstaltninger til ikke at krænke eksisterende rettigheder.

  Mener man derimod, at konkurrenternes rettigheder er udstedt på forkert grundlag, er det en mulighed enten at nedlægge indsigelse eller begære administrativ omprøvning hos den udstedende myndighed eller at gå til domstolene og anlægge ugyldighedssag.

  Uanset hvilken vej man ønsker at gå, yder Budde Schou erfaren og professionel bistand. Vi har mange års erfaring med at sikre vore klienters markedsposition gennem arbejdet med IP konflikter.

  Kontakt os gerne for mere information.