Close

Tell a friend  • Captcha image
  Print

  IP Konflikter

  Det sker, at konkurrenter overtræder hinandens grænser - at rettigheder krænkes. Den skarpe konkurrence på mange innovative markeder forårsager helt naturligt konfliktsituationer, hvor der ofte vil være IP-rettigheder involveret.

  Når en virksomhed går på markedet med nye produkter, kan der være behov for en professionel vurdering af, hvorvidt der foreligger krænkelse af IP-rettigheder - og tilsvarende, hvorvidt de omhandlede rettigheder er gyldige.

  På basis af det IP-landkort, som vi kan være med til at tegne, bliver vore klienter i stand til at træffe beslutning om eventuel håndhævelse og får bevidsthed om sin egen retslige stilling.

  IP-rettigheder er et uvurderligt redskab til at sikre grænserne mellem virksomheders forretningsområder og teknologier. Hvad enten man ønsker at håndhæve sine egne rettigheder, eller man mener, at andres rettigheder er udstedt på forkert grundlag, så er der en række muligheder til rådighed for at løse konflikterne.

  Budde Schou har mange års erfaring med IP-konflikter, hvor vi bistår som tekniske rådgivere i retssager om fogedforbud, krænkelse og gyldighed i samarbejde med førende advokater i ind- og udland.

  Vi stiller naturligvis gerne op til en drøftelse af såvel eksisterende som nye klienters problemstillinger med henblik på at finde den bedste løsning på en eventuel konflikt.