Close

Tell a friend  • Captcha image
  Print

  "Brexit" – IP-rettigheder

  Som bekendt har Storbritannien meldt ud, at man ønsker at udtræde af EU.

  Tidshorisonten og det forventede aftalekompleks ved denne udtræden er ukendt.

  EU-varemærker og EU-designs

  De registrerede rettigheder er selvsagt i kraft uden ændringer, indtil Storbritannien rent faktisk måtte udtræde.

  Når Storbritannien udtræder af EU, er der en formodning for, at der vil være etableret overgangsordninger, der sikrer, at EU-rettighederne vil kunne konverteres til nationale rettigheder i Storbritannien.

  EP-Patenter

  Den Europæiske Patentkonvention (EPC) er en mellemstatslig aftale, der allerede tæller lande uden for EU, og ved EP-patenter og –ansøgninger vil der derfor ikke være ændringer.

  Enhedspatentet ("EU-patentet") og EU-Patentdomstolen

  Storbritannien har givet udtryk for, at man som udgangspunkt stadig ønsker at deltage i det planlagte Enhedspatent og Patentdomstolen. Det er dog p.t. uvist, hvornår igangsætningen af Enhedspatentet og Patentdomstolen kan gennemføres.

  Sammenfattende

  Vi følger udviklingen og vender tilbage, når det kan vurderes, om forholdet mellem EU og Storbritannien giver anledning til overvejelser og forholdsregler på IP-området.